PHOENIX PROGRAM – ZA SVE TIPOVE PROIZVODNIH DELATNOSTI

Program za proizvodnju PHOENIX detaljno pokriva procese: evidencija i  praćenje i obračun proizvodnje . Kroz ceo sistem obezbeđeno je praćenje direktnih i indirektnih troškova, njihovo vezivanje za mesta proizvodnje, prenos kroz faznu proizvodnju do obračuna cene koštanja gotovog proizvoda.

 

Na primer, u okviru proizvodnje PHOENIX   program  detaljno pokriva SVE procese.

 

Proizvodnja – radni nalog, sastavnice

 

 • definisanje više varijanti proizvodnih sastavnica ili alternativnih sastavnica,
 • definisanje procesa izrade,
 • praćenje fazne proizvodnje,
 • definefinisanje normativa i učinaka u proizvodnji (veza sa obračunom zarada i HR)
 • definisanje radnih mesta i mašina evidentiranih kao osnovna sredstva

 

 • Upravljanje zalihama – u proizvodnom procesu se obično pojavljuju više magacina materijala, magacina poluproizvoda i magacina gotovih proizvoda, pa je sastavni deo ove delatnosti i poslovni proces upravljanje zalihama

 

Upravljačko računovodstvo – pogonsko knjigovodstvo i obračun cene koštanja gotovih proizvoda

Obračun troškova i učinaka, a zatim i upravljanje troškovima i učincima kroz pogonsko knjigovodstvo su usko vezani za proces proizvodnje. Deo troškova su direktni troškovi i oni se vezuju za mesta trošova ili za nosioce troškova. Ostatak troškova se vezuje za mesta i predmet je pogonskog obračuna.

Krajnji rezultat pogonskog obračuna prikazuje poslovna zbivanja prvo u procesu same proizvodnje, a kao krajnji rezultat i prikaz poslovnih zbivanja unutar preduzeća:

 

 • cena koštanja gotovih proizvoda,
 • struktura cene koštanja
 • obračun vrednosti zaliha

 

Pogonski obračun takođe zavisi od vrste proizvodnje, može biti u više faza i veoma je kompleksan.

Proizvodnja – Upravljanje SVIM  resursima proizvodnje

Povezivanje PHOENIX  rešenja za proizvodnju, sa aplikacijama na mašinama u proizvodnji i dobijanje informacija direktno iz proizvodnog procesa, je veoma često moguća i značajno doprinosi kvalitetu podataka. Na ovaj način dobićete automatizam u merenju količine gotovih proizvoda, automatizam u generisanju etiketa sa lotom i datumom proizvodnje i automatsko zaprimanje u magacin gotovih proizvoda.

 

PHOEINIX programsko rešenje za praćenje proizvodnje:

 

 • Različiti tipovi proizvodnja
 • Magacini zaliha materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda
 • Radni nalozi
 • Sastavnice
 • Prijemnice u magacine materijala
 • Planovi proizvodnje
 • Kalkulacije materijala na osnovu planova proizvodnje
 • Minimalne i maksimalne zalihe
 • Lansiranje radnih naloga po ponudama ili na osnovu plana proizvodnje
 • Evidencija proizvedene količine i škarta
 • Evidencija učinaka radnika u proizvodnji
 • Štampanje etiketa
 • Otpremnice i fakturisanje
 • Praćenje troškova
 • Pogonsko knjigovodstvo
 • Struktura cene koštanja

 

Obuhvaćeni poslovni procesi:

Upravljanje Nabavkom

Upravljanje Veleprodajom

Upravljanje Otkupom

Praćenje i obračun proizvodnje

Sprovođenje Popisa

Ugovaranje