Phoenix - CRM i telemarketing

Modul je dizajniran za naprednije upravljanje odnosima sa svojim klijentima, što je jedan od ključnih preduzetničkih zadataka. Napredni modul vam omogućava snimanje aktivnosti i transparentan pregled kalendara o vašim aktivnostima. Takođe je moguće postaviti podsetnike i druga upozorenja koja olakšavaju poslovanje.

CRM uključuje opcije za uvoz podataka ili potencijalne kupce, grafičku statistiku o kupovini kupaca i lako prilagođavanje za pojedinačne industrije.