Softver + računovodstvene usluge = PHOENIX

Phoenix + PREDUZETNIK

Preduzetnik uvodi i stvara sve dokumente koje koristi u poslovnim izdanjima – izdate fakture, primljene račune, putne naloge, upravljanje skladištima, klijente (CRM), kml naloge za plaćanje i tako dalje.

Može se uvoziti sa bilo kog mesta i bilo kada.

Phoenix + RAČUNOVOĐA

Računovođa pažljivo nadgleda preduzetničke aktivnosti – provjerava ih, ispravlja ako je potrebno popravi ih.

Budući da sa našim računovodstvenim programom imate manje posla,možete I manje naplatiti Vašu uslugu.

Dobićete i softver za cenu računovodstva.