Zasnovan na najnovijim VEB tehnologijama – pristup sa svih internet uredjaja!

Program ne morate kupiti, već ćete ga iznmajmiti.
Cena programa zavisi od broja jedinica kojima upravljate.


Za testiranje i unos svih Vaših podataka besplatno Vam kreiramo Vaše preduzeće na
našim serverima.

Pročitajte novosti o računovodstvu i Phoenixu

Da li imate neko pitanje?

Kontaktirajte nas i mi ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku.